Har du kommit ihåg att teckna reseförsäkring?

 

Res tryggt med en reseförsäkring i bagaget!

Vi vill att du ska vara trygg när du reser med oss, vi har därför valt att samarbeta med försäkringsbolaget Europeiska ERV när det gäller reseförsäkringar.
Den produkten vi har att erbjuda heter semesterförsäkring Sport och är framtagen för just dig som ska utöva din favoritaktivitet nämligen åka skidor eller snowboard. Försäkringen täcker inte bara dig utan även din egna eller hyrda utrustning som du tar med dig på resan. Försäkringen är ett komplement till hemförsäkringens reseskydd, vilket innebär att du måste ha en hemförsäkring med ett reseskydd i grunden.


Semesterförsäkring Sport täcker din utrustning

 Du väljer denna försäkring om du vill skydda din utrustning.


✓ Ersättning vid försenad, skadad eller stulen utrustning 

Bland annat ersätter vi dig med en likvärdig utrustning om den blir försenad, stulen eller förstörd. Vi hjälper dig för att du skall kunna fortsätta och njuta av din skidsemester på bästa sätt.

✓ Ersättning för förbetalda outnyttjade aktivitetskostnader
Vi ersätter dig om du på grund av en skada eller sjukdom inte kan utnyttja t.ex. ditt liftkort eller din skidskola.

Semesterförsäkring Sport täcker även dig och din resa

✓ Ny resa om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka och blir sängliggande mer än halva din resa
✓ Ersättning per dag om syftet med resan blir förstört t.ex. en bruten fot eller arm på skidresan
✓ Sjukvårdskostnader upp till 1 500 kronor, vilket i de flesta fall motsvarar självrisken i hemförsäkringens reseskydd
✓ Du betalar ingen självrisk. Vi ersätter från första kronan vid alla tillfällen

Vem får teckna

• Personer som har en hemförsäkring med reseskydd och reser max 45 dagar (eller så länge som hemförsäkringens reseskydd gäller).
• Personer som är stadigvarande bosatta i Sverige och inskrivna i svensk försäkringskassa
Hjälp på resmålet. Du kan enkelt anmäla din skada och ansöka om ersättning på Europeiska ERVs hemsida erv.se. Ersättningen sätts in på ditt konto inom två bankdagar så du kan använda din reskassa som planerat.

Mer information samt försäkringsvillkor

Läs mer om Semesterförsäkring Sport här >>
Läs fullständiga villkor för Semesterförsäkring Sport här >>

Avbeställningsförsäkring

Vid bokningstillfället av din resa kan du välja till avbeställningsförsäkring. Det skyddar dig om olyckan skulle vara framme eller om en plötslig/oförutsedd händelse gör att du inte kan deltaga i resan.

Avbeställningsförsäkringen täcker om du måste avboka resan på grund av:

Sjukdom, skada eller dödsfall

Orsaken måste kunna styrkas av ett intyg ifrån läkare eller försäkringsbolag.

Avbeställningsförsäkringen täcker också

Extrakostnader för tombäddstillägg som tillkommer i samband med att någon i resesällskapet bokar av, förutsatt att alla i sällskapet har bokat avbeställningsförsäkring.

Avbeställningsförsäkringens pris informeras på bokningssidan och beställs i samband med bokningstillfället.
När anmälningsavgiften är inbetald är det inte möjligt att avboka eller lägga till avbeställningsförsäkring på bokningen.

Fullständiga villkor:

1 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsförsäkring har rätt att avbeställa resan, enligt följande villkor:

1.1 Vid fastställande av resans pris ingår inte kostnaden för avbeställningsförsäkringen. Vid avbeställning enligt punkt 1 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsförsäkringen.

1.2 Om resenären har avbeställningsförsäkring får resan i fall som anges i punkt 1.2.1 – 1.2.3 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av Summitweeks reseinformation. .

1.2.1 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas/sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt resevillkoren drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan. Händelsen ska styrkas med ett läkarintyg.

1.2.2 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt resevillkoren och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden. Händelsen ska styrkas av ett intyg från försäkringsbolag eller annan lämplig myndighet.

1.2.3 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 1.2.1 eller 1.2.2 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

1.2.4 Som resesällskap betraktas de resenärer som bokat sin resa med gemensam inkvartering. Resesällskapet är gemensamt ansvariga för erläggande av betalning av resans pris och ev. kostnader i samband med avbeställning.

1.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 1.2.1 – 1.2.3 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.

1.2.6 Om en eller flera personer från ett sällskap, som bokat sin resa med gemensam inkvartering, avbeställer utan giltigt skäl enligt punkt 1.2.1 – 1.2.3 har Summitweek rätt att debitera tombäddstillägg. (Gäller om det ej finns möjlighet att byta inkvartering).

1.3 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg eller intyg från försäkringsbolag eller annan lämplig myndighet.