Sygeafbestillingsforsikring:

Beskytter rejsedeltageren mod tab ved sygdom. Sygdomsafbestillingsforsikringen gælder som forsikring i tilfælde af: Alvorlig akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, der indtræffer efter bestilling, og som rammer rejsedeltageren selv, ægtefælle, børn, forældre, søskende eller dokumenteret samboende samlever. I sådanne tilfælde tilbagebetales rejsens fulde beløb, dog ikke sygeafbestillingsgarantien samt udgifter til lægeerklæring. Denne regel forudsætter, at afbestillingen foretages før afrejsetidspunktet, og at der uden ugrundet ophold indsendes attest fra en læge. Rejsebureauet forbeholder sig retten til for egen regning at kontrollere tilstedeværelsen af den påberåbte sygdom gennem egen læge. Bemærk at allerede kendte sygdomme ved bestillingstidspunktet ikke er dækket.

Priserne på forsikringen varierer afhængig af din transportform.

Re-eksamensforsikring

Beskytter deltageren mod tab ved en re-eksamen, der ligger i rejseperioden. Re-eksamensforsikringen gælder som forsikring i det, at du dumper din ordinære eksamen og skal til re-eksamen i din rejseperiode. Den gælder altså ikke for almindelig ordinær eksamen. Re-eksamensforsikring skal tegnes inden 1. rates deadline. I disse tilfælde tilbagebetales rejsens fulde beløb, dog ikke beløbet for forsikringen. Rejsebureauet forbeholder sig retten til dokumentation fra studiesekretariatet på skolen for at kontrollere om rejsen er dækket.

 

Europæiske rejseforsikring:

Det gule sygesikringskort gælder ikke længere i udlandet. Nu dækker det blå sygesikringskort og her er der begrænsninger. Blandt andet er der ikke dækning ved behandling på privathospital, og nogle gange er det dem der ligger tættest på rejsemålene i Alperne.

Summitweek har i samarbejde med Europæiske Rejseforsikringer sammensat markedets bedste rejseforsikring som vi anbefaler at tegne.

En rejseforsikring er fornuftigt at have, hvis uheldet skulle ske for dig på din skiferie.

Sygdom, tilskadekomst på pisten, hjemkald, tilkald, effektiv hjælp på rejsen, ledsagertransport og feriekompensation er du kun sikret for hvis du har en Årsrejseforsikring Plus. (Bemærk at rejseforsikring først er gyldig fra afrejsedato)

Hjemkald, tilkald, effektiv hjælp på rejsen, tyveridækning, ledsagertransport og feriekompensation er du kun sikret for hvis du har en rejseforsikring. (Bemærk at rejseforsikring først er gyldig fra afrejsedato)

Årsrejseforsikring PLUS (inkl. skitillæg, uden selvrisiko):

  • Sygdom, tilskadekomst eller i værste tilfælde hjemtransport
  • Erstatningsrejse dækket ved ødelagt ferie
  • Privatansvar
  • Fysioterapi
  • Kiropraktik

Denne forsikring gælder også rejser indenfor Europas grænser op til et år på alle rejser, der varer over en måned.

Priser:

427,- pr. person

Du kan bestille din rejseforsikring online via din gruppes online tilmeldingsside her: http://group.summitweek.com. Du er også velkommen til at kontakte os på tlf. 70 60 60 99.

Du kan finde en folder om årsrejseforsikringen lige her: Årsrejseforsikring PLUS